× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

מגדל ביטוח תשקיע ב-GES של גנריישן קפיטל לפי שווי של 740 מיליון ש”ח ל-GES

שגיא יוגב, קרדיט: גל חרמוני
שגיא יוגב, קרדיט: גל חרמוני
GES, זרוע איכות הסביבה של ג'נריישן קפיטל, תקצה 20% מהון מניותיה למגדל ביטוח תמורת כ-185 מיליון ש"ח. תמורת ההשקעה עשויה לגדול בעד 20 מיליון ש"ח נוספים, בהתקיימם של תנאי ההסכם;

GES הינה גורם מוביל בעולמות המים, השפכים והסביבה, סכום ההשקעה ישמש להמשך צמיחתה המואצת בשוק המקומי והבינלאומי;

ג'נריישן קפיטל צפויה להכיר בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון בהכנסות מדיבידנד, החזרי הלוואות בעלים ועליית ערך בגין השקעתה ב-GES בסך של כ-150-130 מיליון ₪;

ארז בלשה, מנכ"ל ג'נריישן קפיטל ויו"ר GES מסר: "אנו גאים על השותפות עם קבוצת מגדל בפעילות המים והסביבה שלנו. הצמיחה יוצאת הדופן ויצירת הערך ב-GES בשנתיים האחרונות משתקפת בשווי העסקה. חיזוק ההון והרחבת המקורות הזמינים הם שלב נוסף בתכנית הצמיחה המואצת של GES בתחומי המים, השפכים והפסולת אשר נמצאים בליבת המגמה העולמית והמקומית בתחום ה-ESG".

שגיא יוגב, מנכ"ל מגדל ביטוח: "ביססנו זה מכבר את מעמדנו כאחד הגופים המוסדיים המובילים בהיקף ההשקעות בסקטור התשתיות ובתחומי האנרגיות המתחדשות והנקיות. זאת, כיישום של מדיניות החברה לנהל את השקעותיה מתוך ראיית ESG ומתוך אמון מלא שלנו בתחום ובצמיחה העתידית שלו. פעילותה של ג'נריישן קפיטל באמצעות GES בעולמות ייחודיים של מים, סביבה ושפכים מהווה הזדמנות מצוינת עבורנו להרחיב ולהעמיק את השקעותינו בתחומים נוספים ואנו נפעל לפתח את פעילותנו בתחום בעתיד ולחזק את השותפות עם GES". 

ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח, הוסיף כי "אנו פועלים בכל עת לאיתור הזדמנויות השקעה המשלבות אספקטים סביבתיים מחד לצד תשואות גבוהות ויציבות עבור עמיתי מגדל. מצאנו בהשקעה ב- GES הזדמנות שכזו ואנו שמחים להשקיע בחברה במטרה להמשיך ולקדם את התפתחות התחום בישראל בשנים הבאות".

קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל, באמצעות חברת הבת בבעלות מלאה GES, חתמה על הסכם עם מגדל ביטוח, לפיו תשקיע מגדל ב-GES, זרוע איכות הסביבה של הקרן, סך כולל של עד 185 מיליון ש”ח, תמורת הקצאת מניות בשיעור של כ-20% מהון מניותיה של GES. תמורה זו משקפת ל-GES שווי "לפני הכסף" של 740 מיליון ש"ח, כאשר בהתקיימם של אירועים מסוימים, תגדל השקעת מגדל ב-GES בעד 20 מיליון ש"ח נוספים כפרמיה על המניות שהוקצו. השלמת העסקה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים.

בהתאם, להערכת הקרן נכון למועד דוח זה, צפויה הקרן להכיר בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2022 בהכנסות מדיבידנד, החזרי הלוואות בעלים ועליית ערך בגין השקעתה ב-GES בסך של כ-150-130 מיליון ש"ח, כך שסך הכנסות הקרן בגין השקעתה ב-GES ממועד רכישת ההשקעה במאי 2020, יסתכמו לכ-365-345 מיליון ש"ח.

תמורת המניות המוקצות תשקיע קבוצת מגדל ב-GES סך כולל של 185 מיליון ש"ח, מתוכו סך של 170 מיליון ש"ח יושקע במועד השלמת העסקה, ו-15 מיליון ש"ח עם קבלת צו לתחילת עבודות בפרויקט זירו ווייסט. 

סכום ההשקעה ישמש את GES להמשך פיתוחה ומיצובה כקבוצת המים, השפכים והסביבה מהמובילות בישראל, ובפרט למימון התמורה בעסקה לרכישת קבוצת ק.מ.מ מפעלי מחזור בע"מ בסך של 200 מיליון ש"ח, כך שחלקה של הקרן במימון עסקת קממ יסתכם בפער שבין התמורה בעסקת קממ לבין סכום ההשקעה של קבוצת מגדל, ושוויה הצפוי של GES "לאחר הכסף" ולאחר עסקת קממ הינו כ-940 מיליון ש"ח.  

בנוסף, במקרים אשר פורטו בהסכם, בכללם, הנפקה ראשונה לציבור של מניות GES (לרבות חברה בת שלה),  מכירה או מיזוג משמעותי, בתנאים אשר נקבעו בהסכם, תגדל השקעת קבוצת מגדל ב-GES בסכום נוסף של בין 17 ל-20 מיליון ש"ח, כפרמיה על המניות שהוקצו. 


GES, אשר צמחה בשנים האחרונות באופן ניכר, הינה גורם מוביל בישראל בתחום המים, השפכים והפסולת, תוך מיקוד בפרויקטים תשתיתיים לאומיים גדולים בשיטת ה-PPP, בנכסים מניבים ויציבים בתחומים עתירי רגולציה וביקוש. בשוק המקומי פועלת GES לכל אורך שרשרת הערך בתחומים כאמור. בשוק הבינלאומי, לחברה יכולות הנדסיות וטכנולגיות בתחומי המים והשפכים.

את GES ייצגו בעסקה יאיר אפרתי ויפעת פייגלין מווליו בייס מיזוגים ורכישות.


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow