× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 
סוג קופה:
מספר קופת גמל:
שם תאגיד שולט:
סוג תאגיד שולט:
שם חברה מנהלת:
ותק: שנים
מדיניות:
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
תשואה
נומינלית ברוטו חודשית
תשואה דמוגרפית
שנה
מתחילת השנה
36 חודשים
60 חודשים
תשואה ממוצעת
36 חודשים
60 חודשים
תשואה שנתית ממוצעת
36 חודשים
60 חודשים
מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
אלפא שנתית
הפקדות ללא חברות
משיכות ללא חברות
צבירה נטו
העברות בין קופות
יתרת נכסים לסוף תקופה
יחס נזילות
 
הרכב נכסים תאריך נכונות:
פרוט מלא
שם נתון אחוז
קבוצות ראשיות
שם נכס אחוז
סחירים/לא סחירים
שם נכס אחוז
בארץ / חוץ לארץ
שם נכס אחוז
רמת סיכון
שם נכס אחוז
 
הרכב ניירות הערך של הקופה
הרכב הקופה והנתונים נכון לרבעון ב-20

 

 

הקלק על הנכס לפרוט הקופות שמחזיקות אותו

arrow