× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - מאי 2024

תשואות הראל ביטוח לחודש מאי

Photo-Background-Stock-Bluebay2014-Dreamstime.com
Photo-Background-Stock-Bluebay2014-Dreamstime.com

ממשק תשואה ליצוא - ביטוח


קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

יתרה

98

88

הראל מסלול כללי

מאי

    1.13% 

     4.21% 

     8.17% 

    11.23% 

   31.87% 

     3.61% 

    5.69% 

    21,097,745.01 

171

89

הראל מסלול אג"ח ללא מניות

מאי

  -0.10% 

     0.37% 

     2.09% 

      0.09% 

     5.57% 

     0.03% 

    1.09% 

         957,836.08 

92

90

הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)

מאי

    0.23% 

     1.72% 

     3.47% 

      5.42% 

   17.80% 

     1.77% 

    3.33% 

      4,862,497.10 

93

91

הראל מסלול אג"ח (עד 10% מניות)

מאי

    0.12% 

     1.02% 

     2.21% 

      2.83% 

   12.16% 

     0.93% 

    2.32% 

      1,040,178.18 

94

92

הראל מסלול מניות

מאי

    2.18% 

     7.09% 

   15.92% 

    14.85% 

   58.16% 

     4.72% 

    9.60% 

      2,939,030.46 

174

93

הראל מסלול שקלי טווח קצר

מאי

    0.33% 

     1.71% 

     4.57% 

      6.08% 

     6.57% 

     1.99% 

    1.28% 

         848,044.38 

100

163

הראל מסלול חו"ל

מאי

    1.49% 

     6.52% 

   12.84% 

    24.82% 

   43.63% 

     7.67% 

    7.51% 

      3,132,824.70 

101

177

הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

מאי

  -0.39% 

   -1.12% 

     0.27% 

     -3.14% 

   -0.97% 

   -1.06% 

  -0.19% 

         187,226.41 

102

178

הראל מסלול אג"ח קונצרני

מאי

    0.26% 

     2.07% 

     6.39% 

      4.01% 

   13.31% 

     1.32% 

    2.53% 

         365,107.55 

103

195

הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר

מאי

    0.33% 

     1.71% 

     4.57% 

      6.08% 

     6.57% 

     1.99% 

    1.28% 

           51,015.97 

104

196

הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות

מאי

  -0.10% 

     0.37% 

     2.09% 

      0.09% 

     5.57% 

     0.03% 

    1.09% 

           59,163.72 

105

197

הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות

מאי

    2.18% 

     7.09% 

   15.92% 

    14.85% 

   58.17% 

     4.72% 

    9.60% 

         206,673.43 

175

8592

הראל מסלול אג"ח חו"ל

מאי

    0.56% 

     3.52% 

     6.84% 

    13.60% 

   21.02% 

     4.34% 

    3.89% 

         137,863.46 

108

9561

הראל מסלול פאסיבי כללי

מאי

    1.21% 

     4.31% 

   10.31% 

      5.74% 

   18.10% 

     1.88% 

    3.38% 

         494,223.15 

6571

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

מאי

    1.32% 

     4.39% 

     8.79% 

    10.30% 

   33.10% 

     3.32% 

    5.89% 

      2,654,234.82 

6572

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

מאי

    1.04% 

     3.80% 

     8.02% 

      9.78% 

   28.93% 

     3.16% 

    5.21% 

      1,599,632.67 

6573

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

מאי

    0.54% 

     2.27% 

     4.86% 

      5.52% 

   19.09% 

     1.81% 

    3.56% 

      1,807,920.42 

6451

9565

הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מאי

    1.01% 

     3.89% 

     8.66% 

      9.01% 

   27.78% 

     2.92% 

    5.02% 

      2,402,201.79 

6452

9566

הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

מאי

    0.28% 

     1.85% 

     4.71% 

      4.70% 

   16.93% 

     1.54% 

    3.18% 

      1,003,290.46 

183

11400

הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50

מאי

    1.32% 

     4.39% 

     8.79% 

    10.30% 

   33.10% 

     3.32% 

    5.89% 

           30,125.28 

178

11402

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה

מאי

    0.54% 

     2.27% 

     4.86% 

      5.52% 

   19.09% 

     1.81% 

    3.56% 

         244,789.38 

182

11403

הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה

מאי

    1.01% 

     3.89% 

     8.66% 

      9.01% 

   27.78% 

     2.92% 

    5.02% 

      1,615,616.86 

181

11404

הראל-מסלול משתתף ברווחים אג"ח עד 20% במניות לקבלי קצבה

מאי

    0.28% 

     1.85% 

     4.71% 

      4.70% 

   16.93% 

     1.54% 

    3.18% 

         536,777.98 

184

11401

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60

מאי

    1.04% 

     3.80% 

     8.02% 

      9.78% 

   28.93% 

     3.16% 

    5.21% 

         148,316.13 

202

15029

הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות

מאי

    5.12% 

           -  

           -  

             -   

           -  

           -  

          -  

           71,199.98 

194

13437

הראל מחקה  מדד ת"א 35

מאי

    2.31% 

     7.12% 

   13.82% 

    17.26% 

           -  

     5.45% 

          -  

         174,045.75 

190

13433

הראל מחקה מדד ממשלתי שקלי ריבית קבועה

מאי

  -1.11% 

   -3.37% 

   -2.03% 

   -11.33% 

           -  

   -3.93% 

          -  

           38,912.06 

191

13434

הראל מחקה מדד S&p500

מאי

    2.14% 

   13.11% 

   26.70% 

    48.16% 

           -  

   14.00% 

          -  

      1,721,985.68 

197

14414

הראל מסלול עוקב מדדים גמיש

מאי

    0.66% 

     3.99% 

   11.13% 

             -   

           -  

           -  

          -  

           59,925.25 

192

13435

הראל מחקה מדד ממשלתי 5-10

מאי

  -0.78% 

   -1.83% 

   -1.80% 

     -7.50% 

           -  

   -2.57% 

          -  

           47,187.55 

196

14211

הראל מסלול קיימות

מאי

    5.21% 

     4.35% 

     1.59% 

             -   

           -   

           -  

          -  

           11,348.29 

193

13436

הראל מחקה מדד תל בונד 60

מאי

  -0.07% 

     1.29% 

     3.79% 

      0.72% 

           -  

     0.24% 

          -  

         165,633.09 

185

12981

הראל מסלול הוני ללא אג"ח

מאי

    1.55% 

     5.28% 

     7.07% 

    10.72% 

           -  

     3.45% 

          -  

         186,881.37 

20002

259011

הראל-קרן ט'

מאי

    0.88% 

     3.78% 

     8.13% 

    11.94% 

   32.88% 

     3.83% 

    5.85% 

         933,500.56 

20003

259012

הראל-קרן י' ישנה

מאי

    1.04% 

     4.32% 

     8.92% 

    12.28% 

   35.59% 

     3.94% 

    6.28% 

    24,358,812.27 

20004

259013

הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04

מאי

    1.04% 

     4.32% 

     8.92% 

    12.28% 

   35.59% 

     3.94% 

    6.28% 

         843,368.92 


התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow