× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

עדכון לעמיתי סלייס: רק 16 מיליון דולר מתוך כ-240 מיליון דולר הושבו עד כה

מבדיקות שנעשו על ידי המנהל המורשה בסלייס נמצא כי סך כל הכספים שהועברו מעמיתי סלייס לקרנות האדומות שניהלו מספר יזמים הסתכם בכ-240 מיליון דולר ארה"ב. מתוך סכום זה, כ-16 מיליון דולר הושבו עד כה לחשבונות הבנק של סלייס

עדכון לעמיתי סלייס. אפי סנדרוב / צילום: דרור סיתהכל, עיבוד: פאנדר
עדכון לעמיתי סלייס. אפי סנדרוב / צילום: דרור סיתהכל, עיבוד: פאנדר

עדכון מספר 1 לעמיתי הקופות בניהול אישי בדבר איתור עסקאות ונכסים:

כלקוח של חברת סלייס בקופות בניהול אישי (IRA) יתכן שכספך הועבר לקרנות זרות אשר אינן ממלאות אחר הוראות החוק ("קרנות אדומות"), שבחלקן נמצאו ליקויים משמעותיים.

ברצוננו לעדכן אותך בעיקרי הדברים הנוגעים לפעילות החברה מאז העברתה לידי הניהול המורשה.

החל מיום 26 בדצמבר, 2023 פועל המנהל המורשה, שמונה ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, יחד עם צוותו, באינטנסיביות, בנחישות ובמישורים רבים, חלקם חסויים, על מנת לתקן את הליקויים הרבים והעמוקים שנמצאו בפעילות החברה ולהבטיח ככל האפשר הגנה על כספי העמיתים והשבת החברה לפעילות סדירה. 

המחויבות של המנהל המורשה וצוותו נתונה לעמיתי סלייס, מתוך אחריות כוללת כלפי כלל העמיתים בכל מסלולי ההשקעה והחיסכון בחברה.

דגש עיקרי בפעילותנו ניתן לטיפול בהשקעות שביצעו עמיתים אשר ביקשו (בדרך כלל באמצעות מסמך הנמקה שערך סוכן הביטוח שלהם) להצטרף לקופות גמל בניהול אישי ולהשקיע את כספם בקרנות השקעה זרות. לסלייס הצטרפו באופן הזה אלפי עמיתים לאורך שלוש השנים האחרונות. חלק מהעמיתים קיבלו במועד ניוד הכספים לסלייס הלוואות מהקרנות הזרות, בדרך כלל בהיקף של כ-30% מסכום הכסף שהעבירו.

עם כניסת צוות הניהול המורשה לתפקידו הוא הופתע לגלות כי אין במשרדי סלייס דוחות כספיים ומידע אחר ביחס לקרנות ההשקעה הזרות ואין ראיה שסלייס קיבלה מידע או אסמכתאות מהימנות ביחס לנכסים המוחזקים בקרנות אלה, לתשואה שלהם ולשווי העדכני של כספי העמיתים המנוהלים בקרנות אלה.

המנהל המורשה פנה תחילה ליזמים שהפעילו קרנות אדומות בדרישה להעביר לידיו את כל המידע אודות נכסי הקרנות וההשקעות שבוצעו בהן. בהמשך לכך, ננקטו הליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר חייב קרנות להמציא את המידע המבוקש, ומי שלא קיים את הצו הוגשה נגדו בקשה לביזיון בית המשפט. פעולות אלה החלו לשאת פרי ולאחרונה עלה בידי המנהל המורשה לאסוף מידע מהותי מחלק מהקרנות.

במקביל, דרש המנהל המורשה מהקרנות להעביר לידיו את כל הכספים והנכסים של העמיתים המצויים אצלם על מנת להבטיח את שמירתם בידיו, בנאמנות לטובת העמיתים. ככל שדרישה זו לא תענה, יוגשו בקשות לבית המשפט לחייב את הקרנות לעשות כן.

מבדיקות שנעשו נמצא כי סך כל הכספים שהועברו מעמיתי סלייס לקרנות האדומות שניהלו מספר יזמים הסתכם בכ - 240 מיליון דולר ארה"ב. הכספים הועברו על ידי סלייס לחשבונות בנק זרים. מתוך סכום זה הושבו עד כה לחשבונות הבנק של סלייס כ – 16 מיליון דולר. 

בנוסף אספנו עד כה מידע המתייחס לעסקאות שבוצעו על ידי מנהלי הקרנות האדומות בסך של כ - 80 מיליון דולר (מתוך סך של 112 מיליון דולר באותן הקרנות לגביהן נאסף המידע). מתוך סכום זה, התקבלו עד כה אסמכתאות (לרבות הסכמי השקעה חתומים) ביחס להשקעות בסך של כ- 22 מיליון דולר ואנו ממשיכים בתהליכים לאיתור עסקאות נוספות.

הנכסים שאותרו כוללים הלוואות לעמיתים, ניירות ערך סחירים ומזומן בבנקים (בהיקף לא משמעותי) וכן אותרו עסקאות שבוצעו (חלקם בישראל וחלק גדול יותר בחו"ל) - מתן הלוואות לצדדים שלישיים (הן לעסקי נדלן והן הלוואות מסחריות אחרות) ורכישת נכסי נדל"ן והשקעות לא סחירות בחברות. 

יצוין כי המידע שנאסף מתייחס לעלות המקורית של העסקאות, שבוצעו במהלך השנים האחרונות. נכון להיום אין עדיין  מידע ביחס לשווי העדכני של העסקאות והמנהל המורשה וצוותו פועלים לאמת את קיום הנכסים ולקבל את שוויים העדכני.

עוד יצוין כי צוות הניהול המורשה החל לפעול ישירות מול הגופים בהם הושקעו הכספים, במטרה להגן על זכויות העמיתים שכספם הושקע בגופים אלו.

הממצאים שאותרו מדווחים באופן שוטף לרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

אנחנו נוקטים ונמשיך לנקוט בכל האמצעים האפשריים על מנת לאתר את הנכסים, לקבל אותם לחשבונות שינוהלו בעבורכם בצורה מיטבית ולהבטיח את הבעלות שלכם על נכסים אלה. 


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow