× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח - מגדל מאי 2024

מגדל ביטוח

בית מגדל, צילום: פאנדר
בית מגדל, צילום: פאנדר

תשואות מגדל ביטוח


ריכוז תשואות בתיקי העמיתים -  מגדל חברה לביטוח בע"מ

תשואה נומינלי ברוטו

נתונים נכונים לחודש

May-24

גיליון עיתונאים

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת

היקף נכסים 

מצטבר

May-24

12 חודשים אחרונים

3 שנים אחרונות

5 שנים אחרונות

באלפי ₪

מתחילת שנה

קוד חברה

מס קופה

פוליסות משתתפות ברווחים 

121

17010

מגדל קרן ח'

0.91%

8.14%

14.00%

33.05%

27,772

3.34%

121

17011

מגדל קרן ט'

0.86%

7.62%

12.11%

30.75%

2,764,745

3.11%

121

17012

מגדל קרן י'

1.25%

9.90%

14.52%

38.21%

76,019,188

4.27%

קוד חברה

מס קופה

תאור המסלול

124

17013

מגדל כללי

1.20%

9.54%

11.46%

33.88%

33,376,400

4.15%

236

68

מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

-0.64%

-0.65%

-5.89%

-1.52%

451,113

-1.86%

235

76

מגדל מסלול מניות

2.42%

19.27%

16.33%

59.24%

3,563,676

7.62%

125

185

מגדל-מסלול הלכה

0.86%

9.37%

7.42%

24.23%

678,561

3.66%

221

9599

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

1.45%

11.55%

11.98%

35.96%

4,215,465

5.00%

222

9604

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

1.21%

10.06%

10.65%

31.05%

3,030,911

4.26%

223

9729

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

0.71%

7.05%

7.28%

22.64%

2,979,760

2.83%

224

9606

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

0.55%

6.22%

5.76%

18.55%

8,794,851

2.31%

225

1955

מגדל- מסלול שקלי טווח קצר

0.25%

4.39%

5.30%

5.68%

446,458

1.46%

227

8659

מגדל - מסלול אג"ח

-0.04%

3.37%

0.36%

7.53%

3,561,670

0.91%

228

8660

מגדל מסלול חו"ל

2.03%

12.83%

18.06%

30.22%

857,504

5.87%

218

13625

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500***

2.75%

26.93%

47.19%

0.00%

2,523,639

12.77%

238

14239

מגדל - מסלול משולב סחיר***

1.11%

10.57%

0.00%

0.00%

6,844

3.99%

239

14240

מגדל - עוקב מדדים גמיש***

0.62%

9.51%

0.00%

0.00%

24,408

3.60%

216

14925

מגדל - עוקב מדדי מניות***

4.38%

0.00%

0.00%

0.00%

200,194

8.54%

217

14926

מגדל - אשראי ואג"ח עם מניות***

0.49%

0.00%

0.00%

0.00%

105,994

1.55%

240

15062

מגדל מסלול מחקה מדד S&P 500 - שוקי הון***

3.11%

0.00%

0.00%

0.00%

46,038

0.61%

241

15060

מגדל מסלול פאסיבי מדדי מניות - שוקי הון***

1.66%

0.00%

0.00%

0.00%

12,059

0.30%

* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול.
** אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד.
***מסלול זה נפתח להצטרפות במהלך 5 השנים האחרונות. על פי חוזר כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים, עדיין לא ניתן להציג תשואות לגביו.


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow