× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

לפני גמל נט - תשואות אנליסט קופות גמל מאי 2024

אנליסט גמל

Image-by-Freepik
Image-by-Freepik
תשואות אנליסט – חודש מאי 2024

תשואה נומינאלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול


מספר אישור באוצר

מסלולי קופות הגמל וקרן השתלמות

נכסיםבמיליוני ₪

תשואה נומינאלית מצטברת

May-24

מתחילת השנה ינואר 24 - מאי 24

12 חודשים אחרונים
יוני 23 - מאי 24

36 חודשים אחרונים
יוני 21 - מאי 24

60 חודשים אחרונים
יוני 19 - מאי 24

קרנות השתלמות

962

אנליסט השתלמות כללי

  8,961.2 

1.14%

3.99%

11.58%

14.02%

37.73%

963

אנליסט השתלמות מניות

   7,573.7 

2.93%

8.83%

21.91%

23.58%

83.52%

972

אנליסט השתלמות אג"ח

       89.1 

0.00%

0.74%

3.83%

1.45%

7.95%

973

אנליסט השתלמות אג"ח ממשלתי

       40.6 

-0.12%

-0.21%

2.00%

-1.62%

1.79%

1535

אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר

       93.5 

0.31%

1.61%

4.54%

6.14%

6.36%

8129

אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות

       58.5 

0.22%

1.37%

4.89%

3.40%

11.41%

8679

אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 20% מניות

     288.2 

0.47%

2.18%

6.49%

5.18%

16.51%

8779

אנליסט קרן השתלמות חו"ל

   1,328.2 

1.85%

6.27%

11.97%

22.24%

41.30%

13853

אנליסט קרן השתלמות - מחקה מדד אס אנד פי 500

   1,151.9 

2.58%

12.94%

26.44%

-

-

קופות גמל להשקעה

7834

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי

   1,907.5 

1.23%

4.15%

11.54%

13.96%

36.78%

7836

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות

   2,978.3 

2.93%

8.81%

21.71%

22.72%

81.69%

7837

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח

       34.6 

-0.09%

0.51%

3.31%

0.55%

5.30%

7839

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

       29.9 

0.30%

1.62%

4.55%

6.23%

6.59%

7842

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה חו"ל

     355.2 

1.87%

6.28%

12.07%

21.73%

40.56%

7843

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה פאסיבי- כללי

       15.9 

0.83%

4.44%

11.41%

11.54%

29.58%

7986

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות

       92.1 

0.42%

2.18%

6.65%

4.82%

16.05%

13854

אנליסט מסלול גמל להשקעה- מחקה מדד אס אנד פי 500

     804.2 

2.57%

12.91%

26.35%

-

-

 קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד

11365

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

     439.5 

0.74%

2.74%

7.64%

6.74%

18.97%

11366

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

     156.5 

1.12%

4.27%

11.51%

13.92%

35.53%

11367

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

     635.1 

2.99%

9.04%

21.92%

23.80%

85.78%

קופות גמל

811

אנליסט מסלולית קופת גמל-ישראל

     978.8 

0.55%

4.32%

12.73%

15.37%

41.45%

9730

אנליסט מסלולית קופת גמל-מסלול לבני 50 ומטה

  2,478.7 

1.66%

5.06%

13.15%

14.96%

42.87%

813

אנליסט גמל אג"ח

       97.3 

-0.04%

0.66%

3.67%

1.00%

7.37%

814

אנליסט גמל מניות

   3,080.4 

2.91%

8.78%

21.79%

23.04%

83.75%

815

אנליסט גמל שקלי טווח קצר

       57.8 

0.30%

1.61%

4.56%

6.15%

6.46%

817

אנליסט גמל מניות חו"ל

   1,224.8 

3.91%

12.24%

25.58%

38.44%

101.35%

818

אנליסט גמל חו"ל

   1,134.5 

1.85%

6.29%

12.24%

22.59%

42.15%

1412

אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל

       19.2 

-0.11%

-0.13%

1.99%

-1.51%

1.37%

8128

אנליסט מסלולית קופת גמל-אג"ח עד 10% במניות

       54.9 

0.14%

1.19%

4.78%

2.56%

10.63%

9731

אנליסט מסלולית קופת גמל-מסלול לבני 50-60

  3,506.7 

1.23%

4.10%

11.33%

13.14%

35.79%

9732

אנליסט מסלולית קופת גמל-מסלול לבני 60 ומעלה

   1,149.5 

0.71%

2.50%

7.45%

7.21%

19.85%

13855

אנליסט מסלול גמל - מחקה מדד אס אנד פי 500

     404.9 

2.62%

12.94%

26.25%

-

-

14280

אנליסט גמל מסלול משולב סחיר

       10.5 

1.16%

4.62%

10.69%

-

-

14279

אנליסט גמל מסלול עוקב מדדים גמיש

     104.3 

5.47%

13.64%

29.63%

-

-

מרכזית לפיצויים

118

אנליסט פיצויים כללי

     355.3 

1.40%

4.58%

11.77%

13.03%

35.20%

1413

אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי

         3.8 

0.41%

1.60%

4.35%

3.00%

4.14%

 

סה"כ נכסים (במיליוני ₪): 

41,695.2 

 

 

 

 

 

ט.ל.ח.  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow