× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

75 עובדי כלל ביטוח, בגיל 60 ומעלה, יפרשו בינואר במסגרת תוכנית פרישה מרצון

כלל מעריכה כי התכנית תחסוך לה כ-10 מיליון ₪ בשנה

Photo Piotr Swat Dreamstime.com
Photo Piotr Swat Dreamstime.com
דירקטוריון כלל ביטוח אישר אתמול את הוצאתה לפועל של תכנית הפרישה, בהתאם לאמור בהסכם הקיבוצי ולהסכמות שבין הנהלת כלל ביטוח לבין ועד העובדים. כך מדווחת החברה לבורסה.

על פי הההסכם הקיבוצי, בחודש ינואר 2024 צפויים לפרוש כ- 75 עובדי כלל ביטוח, בגיל 60 ומעלה, במסגרת תוכנית פרישה מרצון.

כלל מעריכה כי העלות החד פעמית הצפויה של התוכנית יעמוד על כ-29 מיליון ש"ח, והיא תופרש בדוחותיה הכספיים של החברה וכלל ביטוח לרבעון הרביעי של שנת 2023.

להערכת כלל ביטוח מימוש תכנית הפרישה מרצון צפויה להביא לחיסכון של כ-10 מיליון ש"ח לשנה, לאחר קליטה חלקית של עובדים חליפיים.

עוד מציינת החברה, כי המידע האמור, ביחס לאמדן העלות ולחיסכון הצפוי, הינו מידע צופה פני עתיד אשר התממשותו אינה ודאית וזאת, בין היתר, כתלות באיוש התקנים על פני זמן.


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow