× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

לשכת סוכני הביטוח ליו"ר ועדת הבריאות - דחה את רפורמת ביטוחי הבריאות

פגיעה באזרחים בהיעדר ביטוח רפואי – בקשה לכנס את ועדת הבריאות בדחיפות

שלמה אייזיק, קרדיט: רמי זרנגר
שלמה אייזיק, קרדיט: רמי זרנגר
בהמשך לפגישה שקיימתי ב-30.10.2023 עם שר הבריאות, חה"כ אוריאל בוסו, מצאתי לנכון לפנות אליך באופן אישי ולבקשך להורות על כינוס ועדת הבריאות בראשותך בדחיפות המתבקשת, נוכח הפגיעה הקשה באזרחי המדינה המבקשים לרכוש ביטוחי בריאות פרטיים והדבר נמנע מהם בשעה זו, כמו גם הפגיעה במבוטחים קיימים המחזיקים בפוליסת בריאות פרטית, הכל כפי שיפורט במכתבי להלן.

עסקינן בפניית לשכת סוכני ביטוח בישראל ("הלשכה") בסוגיות חשובות ומהותיות בימים מורכבים בה שרויה מדינת ישראל, אשר לטעמנו נדרשת התערבות דחופה מצד המחוקק:

1. בקשה לדחיית רפורמת הבריאות

על רקע מצב המלחמה בו מצויה מדינתנו, פנתה בימים האחרונים הלשכה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות") בבקשה לדחות את כניסת הרפורמה לתחילת שנת 2024 וזאת בשים דגש כי נכון למועד כתיבת שורות אלו מספר מצומצם מאוד של חברות ביטוח קיבלו את אישור הרשות לשיווק מוצרי בריאות חדשים ויצאו בפועל בשיווק מוצרי ביטוח בריאות לציבור הרחב. 

אבקש להבהיר כי משמעות הדבר ששוק ביטוחי הבריאות הפרטיים פועל באופן מצומצם מאוד בשעה שאזרחי המדינה נדרשים לכיסוי ביטוחי מבלי שיש באפשרותם לפעול בעניין, זאת מאחר וחלק גדול מחברות הביטוח עדיין לא החל בשיווק פוליסות ביטוח בריאות בהתאם להוראות הרפורמה. עוד נדגיש, פעילות שוק מצומצמת זו מובילה לפגיעה באוכלוסיות מבוטחים הנסמכים על חברת הביטוח בה בוטחו עד כה וזו טרם החלה לשווק פוליסות ביטוחי בריאות בהתאם להוראות הרפורמה. 

2. בקשה למתן הנחות קצרות טווח למבוטחים קיימים

לאחרונה, הגיעו לשולחנה של הלשכה פניות מצד מבוטחים קיימים שדמי הביטוח (הפרמיה) בפוליסת הבריאות שברשותם גדלה באופן משמעותי, זאת, מפאת שינוי גיל או מפאת הפסקת ההנחה שהייתה קיימת להם בפוליסה שברשותם. נבהיר כי עד היום חלק מחברות הביטוח היו נענות לפניות מבוטחים קיימים לסייע בהנחה נקודתית לטווח זמן קצר. ואולם, משעה שהוראות הרפורמה נכנסו לתקפן מסבירות חברות הביטוח שאינן יכולות עוד לפעול בדרך זו, זאת, מאחר ועל פי הוראות הרשות (בהתאם לרפורמת הבריאות) אין באפשרותן להעניק עוד הנחות קצרות טווח. 

השלכות בפועל לסיטואציה המתוארת – מבוטחים קיימים בפוליסות בריאות פרטיות שנקלעו למצוקה כספית בשעה זו ואלו המביעים בפניותיהם חשש מחוסר הוודאות הכלכלית עלולים למצוא עצמם חסרי ביטוח ובשים לב במיוחד לאותם מבוטחים קיימים שמצב בריאותם השתנה מאז הצטרפו לראשונה לביטוח.

לסיכום פנייתנו, בשעה מורכבת זו נדרשת התערבות המחוקק במטרה לסייע לציבור האזרחים המבקשים לרכוש ביטוחי בריאות פרטיים כמו גם במטרה להקל על המבוטחים הקיימים בביטוחי בריאות פרטיים. משכך, נודה למכובדי שיפעל לכנס בדחיפות את ועדת הבריאות לדון בפתרונות לסוגיות שתוארו במכתבי.


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow