× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

בנק הפועלים תשואה על ההון 13.4% הדיבידנד מוקטן מטעמי זהירות

בנק הפועלים מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023 - הבנק מסכם את הרבעון השלישי עם רווח נקי בסך 1,669 מיליון ש"ח ותשואה להון של 13.4%

צילום סניף בנק הפועלים, קרדיט: אביב גוטליב
צילום סניף בנק הפועלים, קרדיט: אביב גוטליב
יו"ר דירקטוריון הבנק, ראובן קרופיק: "סדר יומנו השתנה באורח קיצוני לאחר סגירת הרבעון. לצד האירועים הקשים והבלתי נתפסים, אנו זוכים לראות את שעתה היפה של ישראל. אהבת חינם, רעות וערבות הדדית עומדים ונוכחים לצד האבל הלאומי והכאב האישי. התוצאות וניהול הסיכון המאוזן המשתקפים מנתוני הבנק ברבעון השלישי שאנו מפרסמים היום - עוד יעמדו בעתיד במבחן השלכות המלחמה על הכלכלה הישראלית. אנו מחוזקים באמונתנו כי עוצמות הבנק ועובדיו, האיתנות הפיננסית והניהול העסקי האחראי יתרמו משמעותית להתמודדות עם המשבר הנוכחי ויסייעו בהחזרת המשק לצמיחה ותקווה". 

מנכ"ל הבנק, דב קוטלר
: "בשבעה לאוקטובר המציאות היומיומית השתנתה לנגד עינינו מקצה לקצה. מפרוץ המלחמה בבנק יוזמים כל העת צעדים אקטיביים לסיוע ותמיכה בלקוחות, בתושבי הדרום והצפון, ובכוחות הביטחון בחזית ובעורף. התוצאות שאנו מציגים היום משקפות את המדיניות השמרנית של הבנק, המתבטאת במגמת צמיחה אחראית ומתמשכת וכן את האיתנות הפיננסית שאיתה נכנס הבנק למלחמה ולתקופת אי ודאות כלכלית". 

הבנק מציג יחסים פיננסיים איתנים: יחס נזילות של 124% ויחס הון רובד 1 של 11.53%.

תיק האשראי צמח מתחילת השנה בשיעור של 4.0% תוך איזון בין מרכיבי סיכון, רווחיות וצמיחה, והצגת מדדי איכות אשראי גבוהים התואמים את תיאבון הסיכון של הבנק.

לאור אי הוודאות הגובר ועל רקע השלכות אפשריות של המלחמה על המשק ועל כלכלת ישראל – הבנק הגדיל ברבעון השלישי את ההוצאה להפסדי אשראי לכדי 662 מיליון ש"ח כשמרבית ההגדלה נובעת מהגדלת ההפרשה הקבוצתית.

הבנק הודיע על סדרת הטבות משמעותיות ללקוחותיו כדי להקל עליהם בהתמודדות עם השלכות המלחמה. הבנק הרחיב את מתווה בנק ישראל כך שעלות הצעדים השונים (המפורטים בהמשך) עשויה להגיע בניצול מלא ל-420 מיליון ש"ח.

הבנק הודיע על תרומה בסך 100 מיליון ש"ח באמצעות הקמת קרן "פועלים לתקומה" לשיקום יישובי העוטף במהלך השנים הקרובות, המתווספת לתרומה השנתית לקהילה של המרכז לבנקאות חברתית בהיקף של כ-40 מיליון ש"ח.

מטעמי זהירות במסגרת ניהול הסיכונים מול אי-הוודאות ובהמשך להבהרות בנק ישראל, הבנק החליט להקטין את הדיבידנד לשיעור של 20% מהרווח הנקי לרבעון השלישי של שנת 2023 שהם כ-334 מיליון ש"ח.

להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2023:

תוצאות

הבנק מסכם את הרבעון השלישי של שנת 2023 ברווח נקי בסך 1,669 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של 1,922 מיליון ש"ח ברבעון השני של השנה, ול-1,785 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-5,599 מיליון ש"ח לעומת 4,782 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השלישי על 13.4% בהשוואה ל-15.8% ברבעון השני של השנה, ול-15.9% ברבעון השלישי בשנת 2022. שיעור התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 15.4% בהשוואה ל-14.6% בתקופה המקבילה אשתקד.  

סך ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ל-5,298 מיליון ש"ח בהשוואה ל-4,753 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022. הגידול בהכנסות נרשם על רקע הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק ושינויים בפרמטרים המאקרו-כלכליים. 

המשך מיקוד בשיפור היעילות: יחס היעילות (ההוצאות התפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון השלישי של שנת 2023 על 38.9% בהשוואה ל-41.5% ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות להפסדי אשראי: ברבעון השלישי הבנק המשיך להגדיל את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי לאור עליית אי- הוודאות והסיכונים המשקיים בשל השלכות אפשריות של המלחמה – כפי שנאמדות נכון למועד פרסום הדוחות. בהתאם, סך ההוצאות להפסדי אשראי הסתכם ברבעון השלישי של השנה ב-662 מיליון ש"ח בהשוואה ל-45 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כבר בסוף הרבעון השני (ובטרם החלו השפעות המלחמה) - שיעור ההפרשה מסך תיק האשראי עמד על 1.74%, השיעור הגבוה במערכת.

צמיחה 

הבנק המשיך ברבעון השלישי במגמת צמיחה אחראית תוך איזון בין מרכיבי סיכון, רווחיות וצמיחה ובהלימה לאי-הוודאויות בשווקים ולשמירה על מדדי אשראי איכותיים וחזקים התואמים את תיאבון הסיכון של הבנק. בהתאם, תיק האשראי רשם צמיחה בשיעור של 4.0% מתחילת השנה המתבטאת במספר מגזרי פעילות בהובלת האשראי העסקי (שצמח ב-11.8% מתחילת השנה) תוך שמירה על מדדי אשראי איכותיים וחזקים. 

איתנות פיננסית

הבנק מציג יחסים פיננסיים איתנים וחזקים: יחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עמד בסוף הרבעון השלישי על 11.53%. יחס ההון הכולל ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם לשיעור של 14.70%.

יחס כיסוי הנזילות ממשיך להיות גבוה ועמד בסוף הרבעון השלישי על 124%. 

יחס כיסוי החובות הלא-צוברים עמד על כ-168%. 

בסיס נזילות ופיקדונות משמעותי: לבנק הפועלים בסיס פיקדונות קמעונאיים רחב ומשמעותי, אשר הסתכם בסוף הרבעון השלישי לכ-313.9 מיליארד ש"ח. 

חלוקת דיבידנד – מטעמי זהירות במסגרת ניהול הסיכונים מול אי-הוודאות ובהמשך להבהרות בנק ישראל, הבנק החליט להקטין את הדיבידנד לשיעור של 20% מהרווח הנקי לרבעון השלישי של שנת 2023 שהם כ-334 מיליון ש"ח (כ-25.0 אגורות למניה). הדיבידנד ישולם ביום 6 בדצמבר 2023.

הצעדים שיזם הבנק - מלחמת "חרבות ברזל" 

עם פרוץ המלחמה ועל מנת להקל על לקוחות הבנק להתמודד עם השלכותיה, הבנק הודיע על סדרת הטבות משמעותית ללקוחותיו, תוך הבחנה בין לקוחות המעגל הראשון אשר מושפעים באופן ישיר מהמלחמה לבין שאר האוכלוסייה. 

הבנק הרחיב את מתווה בנק ישראל כך שעלות הצעדים השונים המפורטים להלן עשויה להגיע בניצול מלא ל-420 מיליון ש"ח. 

ההטבות ללקוחות הבנק במעגל הראשון (תושבי הדרום המתגוררים עד 40 ק"מ מהרצועה, תושבי הצפון שפונו מבתיהם וחיילי המילואים):

הבנק מעניק פטור מתשלום משכנתא לשלושה חודשים ללקוחות בעלי נכסים ביישובי עוטף עזה (כולל שדרות) ולחטופים ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה. 

הבנק הקים קרן בסך 750 מיליון ש"ח לטובת מתן הלוואות גישור עד שלושה חודשים ללא ריבית וללא עמלות. בתחילת נובמבר הבנק הרחיב את סכומי ההלוואה כך שללקוחות פרטיים תתאפשר הלוואה של עד 30,000 ש"ח ולעסקים עד 250,000 ש"ח. 

הבנק לא יגבה ריבית חובה בחשבון העו"ש של משקי בית עד סכום של 10,000 ש"ח (ללקוחות בעלי מסגרת ולא כולל לקוחות שגויסו לשירות מילואים).

הבנק מאפשר דחיית תשלומי הלוואות עד 3 חודשים ללא תוספת עלות.

הבנק נותן פטור ממגוון עמלות עד סוף שנת 2023.

הבנק מאפשר הקפאת 3 תשלומי משכנתא ללא עלות. 

בנוסף, הבנק מציע הטבות והקלות לכלל לקוחות (שמנהלים חשבון עו"ש פעיל בבנק):

הלוואה בריבית פריים בלבד.

פריסה מחדש או דחיית תשלומים בהלוואות קיימות.

הקפאת תשלומי משכנתא לשלושה חודשים. 

הקלה באפשרות לשבירת פיקדונות קיימים.

דחייה או פריסת חיובים בכרטיס האשראי הבנקאי ללא עלות של חיובי חודש נובמבר.

הקמת קרן "פועלים לתקומה": בתחילת המלחמה הבנק החליט לתרום סך של 100 מיליון ש"ח באמצעות הקמת קרן "פועלים לתקומה" לשיקום קהילת עוטף עזה. הקרן תפעל במהלך השנים הקרובות לבניה מחדש של התשתיות הקהילתיות בכלל יישובי עוטף עזה אשר נפגעו במלחמה ותתמקד בשיקום הישובים ותושביהם בהיבטי בריאות, חוסן, חינוך, ותעסוקה.

סיוע ותרומות: לצד קרן התרומה שהקים הבנק, הבנק העמיד תרומת חירום נוספת על סך 10 מיליון ש"ח לצרכים מיידים שנועדו לתת מענים רפואיים, פיזיים, ונפשיים. התרומה הועברה לארגוני ההצלה, בתי החולים ולארגונים חברתיים מרכזיים, למשפחות המפונות ולגדודי צה"ל. סיוע זה מתווסף לתרומה השנתית לקהילה של המרכז לבנקאות חברתית העומדת השנה על סך כולל של כ-35 מיליון ש"ח. בנוסף, הבנק מאפשר לגייס תרומות למטרות דומות באמצעות אפליקציית ביט - ועד כה נאספו כ-7 מיליון ש"ח. 

התנדבות עובדי הבנק: לצד התרומה הכספית מתקיימות מפרוץ המלחמה פעילויות התנדבות משמעותיות של מאות עובדי הבנק הנרתמים ומסייעים כל העת ליוזמות של עמותות והחברה האזרחית בכל רחבי הארץ. 

השקת קו חירום טלפוני ייעודי – עם פרוץ המלחמה הבנק השיק קו חירום שמספרו 2499* - ללקוחות עוטף עזה ולכל לקוח שזקוק לעזרה מיידית בעקבות המצב.

פעילות הסניפים הניידים – מתחילת המלחמה הסניפים הניידים של בנק הפועלים פועלים במוקדים רבים ברחבי הארץ בדגש על מוקדים שבהם מתארחים מפונים מהדרום ומהצפון. הסניפים מאפשרים לבצע מגוון פעולות בנקאיות ללקוחות בנק הפועלים (לרבות הקפאת תשלומי משכנתא וכל מענה הנדרש בתחום המשכנתאות) וכן משיכת מזומנים ללקוחות כלל הבנקים. 

המרכז לצמיחה פיננסית נרתם בעת הזו על מנת להוות רשת תמיכה משמעותית בהיבטים פיננסיים עבור משקי בית וציבור העסקים הקטנים והעצמאיים ולסייע בהתמודדות עם האתגרים שניצבים לפתחם. הצעת הערך כוללת כלים מעשיים מפגשים והרצאות, חמ"ל שאלות ותשובות סיוע לעסקים ולעצמאים בהובלת להב ולשכת היועצים העסקיים, סרטונים קצרים, פודקאסטים, ליווי אישי למשקי בית באמצעות עמותת 360 לחוסן פיננסי ופעמונים, מוקד סיוע לעסקים וליווי מנטורינג באמצעות עמותת עוגן.

התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים של הרבעון השלישי לשנת 2023:

הכנסות מימון מפעילות שוטפת הסתכמו ב-4,271 מיליון ש"ח ברבעון השלישי בהשוואה ל-4,022 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול אשר נבע בעיקר מהצמיחה בתיק האשראי ומהשפעות עליית שיעורי הריבית השקלית והדולרית. 

עמלות והכנסות אחרות הסתכמו ברבעון השלישי של השנה ב-1,089 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,002 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022. 

הוצאות להפסדי אשראי: ברבעון השלישי הבנק המשיך להגדיל את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי לאור עליית אי- הוודאות והסיכונים המשקיים בשל השלכות אפשריות של המלחמה – כפי שנאמדות נכון למועד פרסום הדוחות. בהתאם, סך ההוצאות להפסדי אשראי הסתכם ברבעון השלישי של השנה ב-662 מיליון ש"ח בהשוואה ל-45 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כבר בסוף הרבעון השני (ובטרם החלו השפעות המלחמה) - שיעור ההפרשה מסך תיק האשראי עמד על 1.74%, השיעור הגבוה במערכת.

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השלישי ב-2,059 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,972 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022, עליה הנובעת בעיקרה מגידול בשכר השוטף וממענק חד פעמי בגין הסכם השכר שנחתם וכן מגידול בהוצאות אחרות.  

המשך מיקוד בשיפור היעילות: יחס היעילות (ההוצאות התפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון השלישי של שנת 2023 על 38.9% בהשוואה ל-41.5% ברבעון המקביל אשתקד.

התפתחות סעיפי המאזן

המאזן המאוחד ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם ב-676.0 מיליארד ש"ח, לעומת 665.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 1.6%.  

האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-404.4 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-388.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 4.0%. 

האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-38.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-38.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, ירידה בשיעור של 1.8%. 

האשראי לדיור הסתכם ב-130.4 מיליארד ש"ח לעומת 127.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 2.1%. 

האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-32.9 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-35.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, ירידה בשיעור של 6.1%.  

האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-58.4 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-57.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 0.7%.   

האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-121.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-108.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 11.8%. 

פיקדונות הציבור הסתכמו בסוף הרבעון ב-532.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-532.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022. 

הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-246.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-238.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 3.5%. 

הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו ב-67.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-70.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, ירידה בשיעור של 4.4%.  

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון השלישי ל-50.3 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-46.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022, עלייה בשיעור של 8.1%.

יחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עמד בסוף הרבעון על 11.53% בהשוואה ל-11.25% בסוף שנת 2022.

יחס ההון הכולל ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם לשיעור של 14.70% בהשוואה ליחס בשיעור של 14.70% ליום 31 בדצמבר 2022.

מידע כספי תמציתי

מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן של קבוצת בנק הפועלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

2022

 

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

 

במיליוני ש"ח

נתוני דוח רווח והפסד עיקריים - התפתחות רבעונית

 

 

 

 

 

 

 

הכנסות ריבית, נטו

4,006

4,295

4,037

3,928

3,636

3,187

2,716

הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית

203

414

340

337

115

(19)

148

רווח מימוני, נטו

4,209

4,709

4,377

4,265

3,751

3,168

2,864

הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי

662

579

185

430

45

91

(600)

עמלות והכנסות אחרות

1,089

1,016

982

966

1,002

920

984

הוצאות תפעוליות ואחרות

2,059

2,181

2,094

2,046

1,972

1,996

1,958

רווח לפני מיסים

2,577

2,965

3,080

2,755

2,736

2,001

2,490

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

1,669

1,922

2,008

1,750

1,785

1,343

1,654

תשואת הרווח הנקי (באחוזים)

13.4%

15.8%

17.0%

15.3%

15.9%

12.3%

15.6%


 

 

 

 

 

 

 

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

לשנה שהסתיימה ביום

 

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2023

30.09.2022

31.12.2022

מדדי ביצוע עיקריים

 

 

 

 

 

תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון (1)

13.4%

15.9%

15.4%

14.6%

14.8%

תשואה לנכסים ממוצעים (1)

1.00%

1.10%

1.12%

1.00%

1.01%

יחס הכנסות (2) לנכסים ממוצעים (1)

3.16%

2.93%

3.27%

2.64%

2.78%

יחס הכנסות ריבית, נטו לנכסים ממוצעים (1)

2.39%

2.24%

2.46%

1.99%

2.09%

יחס עמלות לנכסים ממוצעים (1)

0.62%

0.61%

0.59%

0.58%

0.57%

יחס יעילות - הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות 

38.9%

41.5%

38.7%

46.7%

44.5%

מרווח מימוני מפעילות שוטפת (1)(3)

2.65%

2.58%

2.74%

2.24%

2.35%

יחס כיסוי נזילות (LCR)

124%

126%

124%

126%

122%

יחס מימון יציב נטו (NSFR) (4)

125%

127%

125%

127%

130%


 

 

 

 

 

ליום

 

30.09.2023

30.09.2022

31.12.2022

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון (5)

11.53%

11.10%

11.25%

יחס הון כולל לרכיבי סיכון (5)

14.70%

14.34%

14.70%

יחס מינוף (5)

6.77%

6.18%

6.34%

(1) מחושב על בסיס שנתי.

(2) סך כל ההכנסות - הכנסות ריבית נטו והכנסות שאינן מריבית.

(3) רווח מימוני מפעילות שוטפת (ראה פרק התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל אחר בדוח הדירקטוריון וההנהלה) מחולק בסך-הכל נכסים פיננסיים לאחר הפרשה להפסדי אשראי ובניכוי יתרות בגין כרטיסי אשראי שאינן נושאות ריבית.

(4) למידע נוסף, ראה פרק סיכון נזילות ומימון בדוח הדירקטוריון וההנהלה.

(5) למידע נוסף, ראה פרק הון, הלימות הון ומינוף בדוח הדירקטוריון וההנהלה.


מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן (המשך)

 

 

 

 

 

 

 

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

לשנה שהסתיימה ביום

 

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2023

30.09.2022

31.12.2022

מדדי איכות אשראי עיקריים

 

 

 

 

 

שיעור יתרת ההפרשה הכוללת להפסדי אשראי* מתוך האשראי לציבור

1.86%

1.56%

1.86%

1.56%

1.64%

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מתוך האשראי לציבור

1.63%

1.34%

1.63%

1.34%

1.40%

שיעור אשראי לציבור לא צובר או בפיגור של 90 יום או יותר מתוך האשראי לציבור

1.02%

0.80%

1.02%

0.80%

0.89%

שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מתוך אשראי ממוצע לציבור

0.10%

(0.03%)

0.08%

(0.03%)

(0.03%)

שיעור ההוצאות (הכנסות) להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מתוך אשראי ממוצע לציבור

0.66%

0.05%

0.47%

(0.18%)

(0.02%)


 

במיליוני ש"ח

נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד

 

 

 

 

 

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 

1,669

1,785

5,599

4,782

6,532

הכנסות ריבית, נטו

4,006

3,636

12,338

9,539

13,467

רווח מימוני, נטו**

4,209

3,751

13,295

9,783

14,048

הכנסות שאינן מריבית

1,292

1,117

4,044

3,150

4,453

מזה - עמלות

1,038

984

2,967

2,776

3,705

סך הכנסות

5,298

4,753

16,382

12,689

17,920

הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי

662

45

1,426

(464)

(34)

הוצאות תפעוליות ואחרות 

2,059

1,972

6,334

5,926

7,972

מזה - משכורות והוצאות נילוות

1,136

1,076

3,555

3,305

4,387

נתונים נוספים

 

 

 

 

 

רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי המניות של הבנק  - בסיסי (בש"ח)

1.25

1.34

4.19

3.58

4.89

סך-הכל דיבידנד למניה (בש"ח) (1)

0.25

0.40

1.43

0.70

1.10

* לרבות הפרשה בגין יתרות חוץ מאזניות.

** רווח מימוני, נטו כולל הכנסות ריבית, נטו והכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית. 

(1) על-פי דיבידנד שהוכרז במועד אישור הדוחות לתקופה הרלבנטית.


מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן (המשך)

 

 

 

 

 

ליום

 

30.09.2023

30.09.2022

31.12.2022

 

במיליוני ש"ח

נתונים עיקריים מהמאזן

 

 

 

סך-הכל נכסים

675,988

658,336

665,353

מזה - מזומנים ופיקדונות בבנקים

92,131

145,423

133,424

           ניירות-ערך

136,810

90,078

107,400

           אשראי לציבור, נטו

404,371

381,582

388,727

           סיכון אשראי בעייתי, נטו

7,042

6,723

6,487

אשראי לציבור שלא צובר הכנסות ריבית (NPL)

3,984

3,033

3,444

סך-הכל התחייבויות

625,736

613,267

618,850

מזה - פיקדונות הציבור

532,756

527,699

532,588

          פיקדונות מבנקים

8,953

9,779

8,696

          אגרות-חוב וכתבי התחייבות נדחים

23,810

26,263

26,866

הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

50,252

45,068

46,502

נתונים נוספים

 

 

 

מחיר מניה לסוף תקופה (בש"ח)

34.1

30.3

31.7


לגרף פועלים לחצו כאן

463 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1372.43 מיליון בפועלים
קרנות נאמנות שמחזיקות את פועלים. לרשימה המלאה


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow