× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

כל הזכויות העדכניות ביותר עבור ניצולי השואה ממדינות העולם

Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay
Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay
זכויות ניצולי השואה עדיין מתעדכנות ומשתנות גם כיום, 77 שנים מתום מלחמת העולם השנייה. 

לקראת יום השואה הבינלאומי עמותת אביב לניצולי השואה רכזה עבורכם את הזכויות העיקריות הניתנות לניצולי השואה ברחבי העולם

ערב יום השואה הבינלאומי, חיים בישראל כ-180 אלף ניצולי שואה. בגילם המתקדם, מתמודדים ניצולי השואה עם בעיות בריאות הנובעות מרדיפת הנאצים. הטראומה שחוו הותירה אותם מצולקים בהיבט הנפשי והפיזי, לכן מימוש הזכויות הכספיות וההטבות שמגיעות להם על פי חוק מגופים שונים בארץ ובעולם, משמעותי מאוד עבורם ועשוי לשפר את חייהם.

גם בימים אלה, 77 שנים לתום מלחמת העולם השנייה, אנו עדים לתמורות והתפתחויות חדשות בזכויות ניצולי השואה, במיוחד במהלך השנתיים וחצי האחרונות, בהן גרמניה הכירה בכ-50 ערים ברומניה ובבולגריה כגטאות פתוחים, באוגוסט 2021 נפתחה בוועידת התביעות רנטה חדשה לניצולי שואה ששהו במצור בלנינגרד, או  ששהו על אדמת רומניה, והוגמשו הקריטריונים להכרה במסתור בצרפת. עבור אלפי ניצולי שואה, מדובר בתיקון עוול היסטורי ובהכרה בסבל שעברו וכן בקצבאות ובמענקים משמעותיים שכעת פתוחים עבורם.

עמותת אביב לניצולי השואה נוסדה בישראל לפני כ-15 שנים מתוך מחויבות עמוקה לסייע לניצולי השואה למצות את זכויותיהם ולחיות בכבוד וברווחה. עורכי הדין יועצי הזכויות של העמותה מסייעים לניצולי השואה במיצוי מכלול זכויותיהם בארץ ובעולם ללא כל תשלום מצידם.

לרגל יום השואה הבינלאומי מציגה עמותת אביב לניצולי השואה את הזכויות העיקריות שמגיעות לניצולי שואה אזרחי ישראל מגופים שונים בעולם.

ועידת התביעות

רנטה קרן סעיף 2: רנטה בסך 1800 אירו ( 600 אירו בחישוב חודשי) המשולמת אחת לשלושה חודשים. לתגמול זכאים ניצולי שואה שהיו במחנות, גטאות, מסתור או זהות בדויה, ואינם מקבלים רנטת בריאות חודשית שמקורה הכספי הוא גרמניה. ניצולי שואה המקבלים קצבה זו והנם תושבי ואזרחי ישראל, זכאים להשלמה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה החל מ- 2,554 שקלים (נכון לינואר 2022). התשלום מהרשות לזכויות ניצולי השואה משתנה בהתאם מצבו הבריאותי והכלכלי של ניצול השואה. למידע נוסף לחץ כאן.

רנטה חודשית לאזורים ספציפיים: רנטה חודשית בסך 375 אירו מוועידת התביעות. לתגמול זכאים ניצולי שואה ששהו לפחות שלושה חודשים תחת המצור בלנינגרד או שחיו לפחות שלושה חודשים במסתור בצרפת (כולל מסתור) עם גישה לעולם שבחוץ או שהו לפחות 3 חודשים בין 1.4.41 ל 31.8.44 בשטחי רומניה, ובתנאי שהם אינם מקבלים קצבה חודשית אחרת הקשורה לנרדפותם בתקופת השואה. ניצולי שואה המקבלים קצבה זו והנם תושבי ואזרחי ישראל, זכאים להשלמה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה החל מ- 2,554 שקלים (נכון לינואר 2022). התשלום מהרשות לזכויות ניצולי השואה משתנה בהתאם מצבו הבריאותי והכלכלי של ניצול השואה. להרחבה לחצו כאן.

מענק ילדות אבודה: מענק חד פעמי בגובה של 2,500 יורולו זכאים ניצולי שואה שנולדו החל מ- 1.1.1928 עד מועד סיום הרדיפות במקום בו שהו, ונרדפו כיהודים במחנות או גטאות (גם יום אחד) או תחת זהות בדויה או במחבוא תקופה של 4 חודשים לפחות (תנאי הזכאות של ועידת התביעות למסתור או זהות בדויה הינם מאוד ספציפיים ולא כל מקום בו התקיימו שהות במסתור או בזהות בדויה, מוכר לעניין זה). הבקשות למענק מוגשות לוועידת התביעות. למידע נוסף לחץ כאן.

מענק לילדים שהיו בקינדרטרנספורט: מענק חד פעמי בגובה של 2,500 יורו  הניתן החל מינואר 2019, לניצולי שואה שהיו מתחת לגיל 21, ללא ליווי הוריהם, ונשלחו לצורך הצלתם מרדיפות הנאצים, מגרמניה ומהמדינות שסופחו אליה בשנת 1938 – אוסטריה וחלקים מסוימים מצ'כיה. 

הטרנספורט נערך בין ה-9 בנובמבר 1938 ל-1 בספטמבר 1939, או אושר על ידי השלטונות הגרמניים לאחר ה- 9 בנובמבר 1938, אך לפני ה- 1 בספטמבר 1939. הבקשות למענק מוגשות לוועידת התביעות. למידע נוסף לחץ כאן.

מענק קרן סיוע: מענק חד פעמי בגובה של 2,556 אירו. למענק זה זכאים ניצולי שואה העומדים בתנאים המצטברים הבאים: ניצול שואה שלא מקבל רנטת בריאות חודשיתולא קיבל תשלום מקרן סיוע בעבר ובתנאי שחווה לפחות אחת מהרדיפות הבאות: ברח מהכיבוש הנאצי או ענד טלאי צהוב או חי תחת עוצר או היה נתון להגבלות חופש. גם מי שהיה עובר ברחם אמו בעת שחוותה אחת מהרדיפות שצויינו לעיל עשוי להיות זכאי לקבלת המענק. למידע נוסף לחץ כאן.

שימו לב - החל משנת 2021, לניצול שואה שאינו מקבל קצבה חודשית והוכר כזכאי לקרן סיוע, יש זכאות למענק דו שנתי של ועידת התביעות בסך כולל של 2,400 אירו לשנים 2022-2021. הטבה זו רלוונטית רק עד סוף שנת 2022. למידע נוסף לחץ כאן.

גרמניה

קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגטו: תשלום חד פעמי בסך 2,000 יורו מממשלת גרמניה לו זכאי מי שהוחזק בגטו סגור או פתוח תחת שלטון גרמני, סיפוח גרמני או באזור תחת השפעה גרמנית, ועבד "ברצון וללא כפיה" על מנת לקבל תמורה כמו אוכל או כסף.  מומלץ לניצולי שואה שקיבלו את הפיצוי החד פעמי ושלא הגישו בקשה לקבלת רנטה סוציאלית על עבודה בגטו, להגיש תביעה לקבלת רנטה זו.

חשוב לדעת - רשימת הגטאות מתעדכנת מזמן לזמן. כך לדוגמה, בשנתיים וחצי האחרונות 50 ערים ברומניה ובבולגריה נוספו לרשימה וכך ניצולי שואה רבים יוצאי רומניה ובולגריה שלא היו זכאים בעבר לרנטה הזו זכאים לקבל אותה כעת.  למידע נוסף לחץ כאן.

רנטה סוציאלית עבור עבודה בגטו (ZRBG): רנטה סוציאלית חודשית מגרמניה, זכאים לה מי שהוחזקו בגטו סגור או פתוח תחת שלטון או סיפוח גרמני, או באזור תחת השפעה גרמנית, ושעבדו בגטו "ברצון וללא כפיה", וקיבלו תמורה על עבודתם (גם סמלית ביותר וגם אם הועברה ליודנראט). חשוב לדעת - רשימת הגטאות מתעדכנת מזמן לזמן. כך לדוגמה, בשנתיים וחצי האחרונות 50 ערים ברומניה ובבולגריה נוספו לרשימה וכך ניצולי שואה רבים יוצאי רומניה ובולגריה שלא היו זכאים בעבר לרנטה הזו זכאים לקבל אותה כעת. למידע נוסף לחץ כאן.

פולין:

קצבה חודשית לניצולי שואה יוצאי פולין: קצבה חודשית בסכום של כ-95 אירו. זכאים לקבלת קצבה זו ניצולי שואה ילידי פולין אשר גורשו ונכלאו במחנות, בגטאות, או גורשו לסיביר. וכן מי שהיו וטרנים שהשתתפו במאמץ המלחמתי לעצמאותה של פולין, בצבא הפולני הרשמי וביחידות של בעלות הברית. תנאי סף לזכאות הוא שהמבקש היה אזרח פולין במהלך ההשתתפות במאמץ המלחמתי או הרדיפות. למידע נוסף לחץ כאן.

צרפת:

פיצויים ליתומים מצרפת: סכום חד-פעמי מטעם ממשלת צרפת בסך של כ- 31,000 אירו או רנטה חודשית עד סוף החיים בסך של כ- 600 אירו לחודש. זכאים מי שאחד מהוריו גורש מצרפת כתוצאה מרדיפות אנטישמיות בזמן הכיבוש והורה זה מת במהלך גירושו או נספה בתוך צרפת עצמה עקב הרדיפות, ושהיה לכל היותר בן 21 בעת גירוש הוריו. למידע נוסף לחץ כאן.

את כל הזכויות המעודכנות בארץ ובחו"ל ניתן למצוא בהרחבה באתר של עמותת אביב לניצולי השואה.


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow